Project Description

centrum-komunitneho-organizovania-cko-logo-horizontal

Školy za demokraciu 2019

POPIS PROJEKTU

Projekt s názvom Školy za demokraciu – 2019 podporený dotačnou grantovou schémou na podporu ľudských práv pod Ministerstvom spravodlivosti SR finančne podporuje časť aktivít programu s rovnakým názvom – Školy za demokraciu na rok 2019, teda časť školského roka 2018/2019 a časť školského roka 2019/2020.

TRVANIE PROJEKTU

01. 01. 2019 – 31. 12. 2019

VÝSTUPY PROJEKTU

Aktivity projektu zahŕňajú:

  • workshopy na ZŠ a SŠ zapojených do programu v trvaní 90 minút/workshop aspoň 1x/mesiac/škola
  • aktualizácia metodiky Školy za demokraciu o Angažovanú čítanku
  • záverečné merania v školskom roku 2018/2019
  • vstupné merania v školskom roku 2019/2020
  • tréningy pre učiteľov a učiteľky zapojených do programu
  • tréning pre študentov a študentky Pedagogickej fakulty UMB v téme Živé knižnice
  • vyhodnotenie Asociačného experimentu za školský rok 2018/2019 a vydanie hlbšej analýzy jeho výsledkov

S FINANČNOU PODPOROU: