Project Description

centrum-komunitneho-organizovania-cko-logo-horizontal

Story of Change

POPIS PROJEKTU

Medzinárodný projekt Story of Change, financovaný z grantovej schémy Erasmus+, nadväzuje na projekt ECOS (European Community Organizing Schools). Jeho hlavným cieľom je podporiť európsku dimenziu v nástroji komunitné organizovanie tým, že konzorcium projektu, zloženého z partnerov z Rumunska, Maďarska, Poľska, Srbska, medzinárodnej siete ECON a Slovenska, bude pracovať na vzdelávacích a mobilitných aktivitách, zahŕňajúc:

  • interaktívnu appku
  • neformálnu stolovú hru
  • medzinárodné tréningy
  • štúdia príkladov a príbehov dobrej praxe

TRVANIE PROJEKTU

01. 12. 2019 – 30. 11. 2021

VÝSTUPY PROJEKTU

Aktivity projektu zahŕňajú

  • účasť na 3 medzinárodných tréningoch komunitného organizovania v Srbsku, Maďarsku a Rumunsku
  • vytvorenie interaktívnej mobilnej aplikácie komunitného organizovania
  • vytvorenie neformálnej stolovej hry o komunitnom organizovaní
  • koordinácia a zozbieranie príkladov dobrej praxe a príbehov do výskumného zborníka

S FINANČNOU PODPOROU: