Program profesionálnej výmeny

Program profesionálnej výmeny

PROGRAM PROFESIONÁLNEJ VÝMENY

Centrum komunitného organizovania je jedným z partnerov medzinárodnej profesionálnej výmeny s názvom !Citizen Legislative Advocacy in MInority Communities“ , ktorú vedie The Great Lakes Consortium for International Training and Development  pod záštitou a s finančnou podporou Úradu vlády Spojených štátov amerických pre vzdelávanie a kultúru. Počas programu sa nám v roku 2012 a 2013 podarilo vyslať 16 delegátov a delegátok zo Slovenska na 6 týždňovú výmenu a stáž so zameraním na komunitné organizovanie. V rámci výmeny na Slovensko prišli štyri delegácie amerických mentorov a mentoriek, s cieľom poskytovať poradenstvo a vzdelávať v oblasti komunitného organizovania. Každá z nich strávila spolu tri týždne v rámci partnerských krajín strednej a východnej Európy.

NOVINKY

BLOGY