Aprílová Dišputa sa koná v stredu, 15.4.2020 od 18.00 – 19.30 online.

V týchto dňoch rezonuje testovanie v rómskych komunitách na ochorenie COVID – 19, ktoré vyvoláva búrlivú diskusiu ale aj negatívne emócie. V rómskych komunitách je to najmä strach.
Pozvali sme teda našich komunitných organizátorov a organizátorky, aby porozprávali, ako to v realite je. Čoho sa boja Rómovia pri testovaní? Ako funguje život v osadách a rómskych komunitách počas epidémie? S čím sa potýkajú komunitní organizátori/ky, komunitní pracovníci/čky či terénni sociálni pracovníci/čky? Je niečo, čo by im uľahčilo ich prácu?

Dišputy sa ako hostia zúčastnia komunitné organizátorky a organizátor CKO, ktorí/é pôsobia v rómskych komunitách a osadách v Banskobystrickom kraji

Jolana Nátherova (komunita Cementárenská, Banská Bystrica)
Adela Plešková Matulayová (komunita Slovenská Ľupča)
Mária Koledová (komunita Povrazník a Šobov, Banská Štiavnica)
Milan Sendrei (komunita Jelšava)

Dišputu bude moderovať Rado Sloboda.

Aprílová dišputa, ktorá je ďalšou zo série diskusií o občianskom aktivizme a ostatných pálčivých témach na Slovensku, sa uskutoční tentokrát online, budeme ju streamovať v udalosti na Facebooku.

Dišputu organizujeme skrz našu platformu Nie v našom meste v spolupráci so Záhradou, CNK BB.