Promo video programu Školy za demokraciu v školskom roku 2019/2020.