Na konci novembra sme oficiálne spustili online kurzy komunitného organizovania v angličtine ako súčasť projektu Európske školy komunitného organizovania (ECOS) podporené grantovou schémou Erasmus +. Kurzy budú slúžiť ako doplnkový materiál komukoľvek, kto bude mať záujem prehĺbiť si vedomosti o komunitnom organizovaní a to v dvoch kategóriách – pre začiatočníkov a pre pokročilých.

Ako súčasť diseminácie sme v dňoch 29.-30.11.2017 zorganizovali seminár promujúci využívanie e-learningu, kde sme pozvali okrem slovenských účastníkov aj hostí z Maďarska, Bosny a Hercegoviny, Ukrajiny, Moldavska a Bulharska.

Kurzy sú stále ešte v beta verzii, predpokladané spostenie plných verzií očakávame v septembri 2017.

Link na kurz:

http://ecos-project.eu/moodle/

 

Všetky informácie nájdete aj na hlavnej stránke projektu:

www.ecos-project.eu