Asi všetci vieme, že minulý týždeň priniesol okrem horúcich dní aj koniec školského roka 2018/2019 a teda snáď aj trochu letnej pohody pre náš program Školy za demokraciu, ktorý v tomto školskom roku pokračoval už svojim 3 ročníkom. Koordinátorka programu Zuzana Szabóová, lektorka Martina Bolečeková a riaditeľ CKO Maroš Chmelík využili teda posledné dni tohto školského roka a odovzdali 27 certifikátov a darčeky úspešným školám, ktoré program dokončili a my sa tešíme, že so všetkými budeme pokračovať ďalej od septembra v školskom roku 2019/2010.
V lete ale nebudeme len oddychovať, už teraz plánujeme výzvu na ďalší školský rok, ale aj hodnotiace a nastavovacie dvojdňové stretnutie s tímom ŠzD a s odhodlaním, že ďalší školský rok prinesie ešte lepší, akčnejší a nabitejší program Školy za demokraciu.
Za tím ŠzD,
Zuzana Szabóová
Koordinátorka programu