S radosťou sme sa 11.8 stretli s úžanými reprezentantmi a reprezentantkami dvoch našich spriatelených organizácii – Amnesty International Slovakia a Reach Institute za účelom odštartovania nášho nového projektu s názvom Školy za demokraciu – rozvoj, profesionalizácia a advokácia.

Viac info čoskoro, ale bude to 29 mesačná, aktivitami nadupaná jazda v spoločnosti týchto fantastických organizácií a my sa už teraz tešíme na túto spoluprácu.

Viac o projekte na tomto linku

 

Projekt ‘Školy za demokraciu – rozvoj, profesionalizácia a advokácia’ je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou“.