Začiatok leta už tradične v CKO patrí oslavám občianskej angažovanosti vo forme Týždňa občianskej participácie (TOP).

Rok 2022 bol pre nás všetkých náročný skrz turbulentné zimné a jarné dni. Preto sme sa v CKO rozhodli, že júnový Týždeň občianskej participácie bude patriť tým, ktorí sa nezastavili a neustále sa snažili o to, aby svoje komunity, školy, prostredia organizovali, vylepšovali a tvorili z nich lepšie miesta pre život.

Hlavnou témou tohtoročného Týždňa občianskej participácie sú teda „KOMUNITNÍ HRDINOVIA A HRDINKY“.
Po dvoch veľmi náročných rokoch pandémie, kedy mnohé komunity strádali, udržiavanie vzťahov bolo náročné, no mnohí a mnohé bojovali za svoje komunity aj naďalej, sa im chceme týmto poďakovať a osláviť ich úsilie, že toto náročné obdobie vo svojich komunitách vydržali. Aktivity počas Týždňa občianskej participácie sa budú konať v rôznych mestách Banskobystrického kraja:

10. júna od 9:00, Revúca
ČO JE TO KOMUNITNÉ ORGANIZOVANIE?
– spoločne s organizáciou „Prepni na Revúcu“
https://www.facebook.com/events/969066257117456

11. júna po celý deň, Zvolen Západ
DEŇ SÍDLISKA ZVOLEN – ZÁPAD
https://www.facebook.com/events/587015389311754

12. júna od 14:00, Banská Štiavnica
SPÁJAME SA – spoločné aktivity rómskych komunít z B. Bystrice a B. Štiavnice
https://www.facebook.com/events/990222498353523

13. júna od 15:00, Banská Bystrica
BODKA ZA ŠKOLSKÝM ROKOM – spoločná akcia programu Školy za demokraciu
https://www.facebook.com/events/68799138228316

14. júna od 17:00, Banská Bystrica
O KOĽKO LÁSKY SOM PRIŠLA – spoločná akcia s občianskou platformou Nie v našom meste
https://www.facebook.com/events/506916751231052

14. – 15. júna, Zvolen
Projektové stretnutie o komunitnom organizovaní s medzinárodnými partnermi STORY OF CHANGE

16. júna od 10:00, Zvolen
LÍDRI A LÍDERKY KOMUNÍT – workshop o tom, ako funguje motivaácia lídrov a líderiek z rôznych komunít na Slovensku a v zahraničí
https://www.facebook.com/events/970294576943536

17. júna od 13:00, Banská Bystrica
POSILŇOVANIE MINORÍT K ROZVOJU – konferencia Centra komunitného organizovania o práci v zraniteľných komunitách v BBSK
https://www.facebook.com/events/4928140227295568

Ste vítaní/é na všetky akcie Týždňa občianskej participácie.Týždeň občianskej participácie (TOP) je sieťovacia akcia Centra komunitného organizovania (CKO), ktorej hlavným cieľom je prepojiť väčšinu skupín, s ktorými pracujeme a efektívne docieliť synergický efekt jednej veľkej CKO komunity.

TOP je financovaný z viacerých zdrojov, ako:

  • Granty EHP a Nórske granty;
  • Active Citizen Fund;
  • Erasmus+;

…a mnoho z vás, ktorí a ktoré ste na Týždeň občianskej participácie prispeli akoukoľvek sumou, za ktorú vám vrúcne ďakujeme.