Čo je Týždeň občianskej participácie?

Týždeň občianskej participácie (TOP) je sieťovacia akcia Centra komunitného organizovania (CKO), ktorej hlavným cieľom je prepojiť väčšinu skupín, s ktorými pracujeme a efektívne docieliť synergický efekt jednej veľkej CKO komunity.

Čo je hlavnou témou tohtoročného TOP?

Hlavnou témou tohtoročného TOP od 1.6 – 5.6.2020 (plus mínus deň sem, deň tam) je „Návrat do komunít po kríze““ s cieľom podporiť také typy komunitných aktivít, ktoré pomôžu našim komunitám vrátiť sa do obdobia pred krízou spôsobenou vírusom Covid-19, zreflektovať kritické momenty tejto krízy a to, čo nás vie posunúť v rámci našich CKO aktivít dopredu.

Jednotlivé podujatia:

27. mája: Občianska iniciatíva Zvolen – Západ
Odkazy – výstava

30. mája: Občianske centrum OKO, Zvolen – Západ
Burza detského a dospeláckeho oblečenia

1. júna: Komunita Cementárenská, Banská Bystrica
Roma – korona – workshop a diskusia

3. júna: Komunita Jelšava
Covid – 19: Čo mi vírus dal a čo mi vzal – workshop

4. júna: Komunita Šobov, Banská Štiavnica
Aktívni mladí ľudia na Šobove

4.júna: Nie v našom meste, Banská Bystrica
Dišputa – Ako ďaleko ísť v boji proti dezinformáciám

https://www.facebook.com/events/247531616345320/

 

Týždeň občianskej participácie je akcia Centra komunitného organizovania a partnerov organizácie.