Tretí ročník konferencie Pro Fellows Alumni bude na Slovensku.

V piatom roku fungovania Programu odbornej výmeny na Slovensku sa počet absolventov a absolventiek programu priblížil k číslu 150 v rámci všetkých partnerských krajín Strednej a východnej Európy, ktorí sa na pravidelnej báze stretávajú na medzinárocných konferenciách – Alumni REUNION.

Po hosťovaní  REUNION v Nesebare v Bulharsku a na Balatone v Maďarsku sú na rade slovenskí alumni, aby privítali svojich kolegov/yne komunitných/é organizátorov/ky a občianskych aktivistov/ky. Stane sa tak v júni tohto roka.

JOIN ALUMNI REUNION 2017