Tím zo Civic Europe Idea Challenge spúšťa výzvu na vypracovanie komunitných projektov až do výšky 50 000 € a my z CKO im v tom pomáhame!

O čom je výzva: V období polarizácie a hlbokých politických rozdielov sú otvorené a fungujúce občianske priestory a aktívni občania na všetkých úrovniach spoločnosti pevnosťou pre demokraciu v Európe. Iba živá a rôznorodá občianska spoločnosť žije podľa potenciálu, ktorý má hlavná myšlienka demokracie: spoluvytvárať našu vlastnú budúcnosť a mať agendu na ovplyvňovanie nášho kolektívneho života.

Pretože polarizácia v posledných rokoch v Európe a vo svete vzrástla, podpora občianskej spoločnosti sa stala rozhodujúcou. Organizácie, iniciatívy a projekty, ktoré ukazujú možnosti života v rozmanitosti a zostávajú otvorené a tolerantné a zároveň držia hlboké nezhody, fungujú najefektívnejšie na miestnej úrovni a napĺňajú osobitné potreby miestnej komunity. Ich prácu možno tiež považovať za „živú prax demokracie“, demokraciu v jej jadre: aktívne spoluformovanie rôznorodého, ​​živého komunitného života, ktorý stavia mosty, posilňuje občiansku súdržnosť a vytvára nádej na lepšiu budúcnosť.

Tu sa začína výzva Civic Europe Idea Challenge: Hľadá sa 15 majákových nápadov, ktoré fungujú ako jasné obzory a inšpirácia na spájanie ľudí v časoch segregácie a nepriateľstva.

Pre koho: Miestne organizácie občianskej spoločnosti a občianske iniciatívy mimo veľkých mestských centier.

Financovanie na jeden projet: Do výšky 50,000 €.

Mentorstvo a podpora: Výzva Civic Europe nie je len o udeľovaní grantov. Vybrané občianske iniciatívy dostávajú od tímu Civic Europe administratívnu, strategickú a metodologickú podporu tak online ako aj telefonicky počas celého trvania projektu.

Termín podávania projektových zámerov: Do 27.mája 2020.

Komunitná cena: Súbežne s výberovým konaním bude bežať medzi všetkými žiadateľmi, ktorí úspešne predložili projektové nápady, hlasovanie o komunitnej cene. Výherca Komunitnej ceny získa 5 000 € a dostane sa priamo do užšieho výberu.

Potrebujete pomôcť?: Akékoľvek otázky smerujúce k výzve môžete adresovať aj nám.

Kontaktná osoba: Miroslav Ragač – miroslav@cko.sk

 

Všetky potrebné informácie nájdete na hlavne stránke Civic Europe:

https://civic-europe.eu/idea-challenge/call-ideas-2020/