Do výzvy v rámci Programu profesionálnej výmeny pod názvom „Vytváranie participatívnej demokracie, určenej pre občianskych aktivistov a aktivistky, komunitných pracovníkov a pracovničky a bojovníkov/čky za sociálnu spravodlivosť so znalosťou anglického jazyka, sa môžte prihlásiť do konca novembra. Pohovor a prvé školenie na jarné kolo výmeny na rok 2018 sa uskutoční dňa 8. novembra 2017. Viac informácií vo výzve.

 

Info bulletin TU