cko-main-slider-bubble

Vítame Vás na stránkach CKO.

KALENDÁR PODUJATÍ


MÁTE RADI ROZVOJ? MY ÁNO.
PÁČI SA VÁM, ČO ROBÍME PRE SPOLOČNOSŤ?
PRISPEJTE NÁM PROSÍM NA ROZVOJ.


NOVINKY


Metále (pre vrahov) alebo aby sa história neopakovala
Metále (pre vrahov) alebo aby sa história neopakovala
27. októbra 2016

30. októbra v roku 1944, po potlačení Slovenského národného povstania, Jozef Tiso vyznamenal...

Čítať viac →

Prihlasovanie sa na infosemináre k Programu odbornej výmeny v USA OTVORENÉ
Prihlasovanie sa na infosemináre k Programu odbornej výmeny v USA OTVORENÉ
21. októbra 2016

Prvým krokom pre úspešné absolvovanie výberového procesu do Programu odbornej výmeny Trvalo udržateľná...

Čítať viac →

Lokál Fórum 2016
Lokál Fórum 2016
6. mája 2016

Dňa 11. mája medzi 9.00 a 16.30 hod. sa v “Občianskom centre OKO” vo Zvolene uskutoční neformálna...

Čítať viac →

Začiatok projektu ECOS pod programom Erasmus +
Začiatok projektu ECOS pod programom Erasmus +
4. marca 2016

 V dňoch 1. – 4. 3. 2016 sa naši kolegovci Sanja Nikolov a...

Čítať viac →


O NÁS


CENTRUM KOMUNITNÉHO ORGANIZOVANIA CKO

. . . podporuje aktívnu participáciu občanov na procese verejného rozhodovania. Pomáha občanom formulovať a obhajovať ich prirodzené záujmy, zároveň vytvára priestor pre efektívnu spoluprácu medzi občanmi, samosprávou a podnikateľským sektorom s cieľom rozvoja komunít.


[Maroš, 22:13]Centrum komunitného organizovania (CKO) je nezisková organizácia, ktorá úspešne realizuje svoje programy od roku 1999. Korene CKO sa však vracajú späť, o tri roky skôr, do roku 1996, kedy začalo svoju činnosť vďaka finančnej podpore vlády Spojených štátov amerických v rámci programu s názvom "Národný demokratický inštitút".
1996CKO
V roku 2002 sa po registrácii zmenilo meno organizácie z pôvodného "Občania v Akcii" na "Centrum komunitného organizovania". V tom čase CKO odovzdala polovicu svojho pôvodného mena členskej organizácii "Občania v Akcii".
2002CKO
V roku 2005 sa uskutočnila ďalšia významná zmena, keď sa organizácia opäť rozdelila a vytvorila sa nová organizácia "Centrum komunitného rozvoja", ktorá v súčasnosti sídli v Nitre.
2005CKO
Od roku 2012 je CKO partnerom amerického výmenného programu, ktorý napomáha začínajúcim organizátorom na Slovensku získať bohaté skúsenosti z USA počas šesťtýždňovej stáže.
2012CKO
V roku 2014 naberajú aktivity CKO nový smer. Na jednej strane komunitné organizovanie vo Zvolene vyúsťuje do otvorenia vôbec prvého občianskeho centra vo Zvolene, ktorého správcom je nezisková organizácia, na druhej strane sa v Banskej Bystrici vytvára platforma Nie v našom meste, ktorá zoskupuje široké spektrum známych osobností z Banskej Bystrice a spoločne bojuje proti extrémizmu a prejavom násilia na menšínách. Zároveň sa v časti Sásová začína pracovať s Rómskou komunitou a s predstavou spájania majoritnej a menšinovej komunity.
2014CKO
cko-maros-talking

POSILŇOVANIE OBČIANSKEJ SPOLOČNOSTI

Hlavným programom CKO je práca s občanmi s využitím metodológie komunitného organizovania pri riešení problémov a  pritom budovať vlastné kapacity občanov zapájať sa z dlhodobého hľadiska do verejných a sociálnych procesov, ktoré zasahujú do ich životov. Tento cieľ napĺňame prostredníctvom:

 • Identifikovania, získavania a trénovania občanov, aby sa stali viac aktívni a užitoční pre svoju komunitu.
 • Početných tréningových programov pre lídrov.
 • Poskytovania asistencie pri tvorbe stratégie riešenia problému, budovaní silných a efektívnych organizácií.
 • Vytvárania možností pre transfer nápadov a skúseností lídrov a zamestnancov.
 • Spájania skupín pri riešení spoločných problémov.


ROZVOJ RÓMSKYCH KOMUNÍT

Hlavným cieľom programu je napomôcť k všestrannému rozvoju rómskych komunít, ktorý napĺňame prostredníctvom:

 • Diagnózy rómskych komunít.
 • Zapájania Rómov do procesov verejného rozhodovania.
 • Vytvárania komunitných centier.
 • Servisu poskytujúceho poradenstvo v otázkach bývania, zamestnania, vzdelávania a práva
 • Organizovania a sprostredkovania tréningov a školení reflektujúcich nevyhnutné potreby obyvateľov komunít.
 • Posilňovaním kultúrnej identity rómskeho etnika.


ROZVOJ VEĽKOKAPACITNÝCH MESTSKÝCH SÍDLISK

Hlavným cieľom programu je napomôcť k všestrannému rozvoju sídliskových komunít, ktorý napĺňame prostredníctvom:

 • Diagnózy sídliskového prostredia.
 • Mapovania vývojových trendov.
 • Zapájania občanov do procesov verejného rozhodovania.
 • Vytvárania partnerstiev medzi občanmi, verejnou správou a podnikateľským sektorom.
 • Tvorby vízií a realizácie plánov udržateľného rozvoja komunít.


SLUŽBY A EXPERTNÁ ČINNOSŤ

Hlavným cieľom je poskytovať občanom, verejnej správe a podnikateľskémusektoru služby, ktoré napomôžu zvýšiť kvalitatívnu aj kvantitatívnu úroveň občianskej participácie na verejnom rozhodovaní. Poskytujeme:

 • Konzultácie.
 • Tréningy a školenia.
 • Sprostredkovanie externých poradenských a školiacich aktivít.
 • Organizovanie a facilitácia rôznych typov verejných stretnutí, diskusných fór a vyjednávaní.
 • Organizovanie a vedenie plánovacích procesov v komunitách.

TÍM


Maroš Chmelík - Výkonný riaditeľVýkonný riaditeľ

Maroš Chmelík

e-Mail: maros@cko.sk
Tel: +421 910 324 396

Sanja Nikolov - Koordinátorka OKOKoordinátorka OKO

Sanja Nikolov

e-Mail: sanja@cko.sk
Tel: +421 905 358 816

Jolana Nátherova - KOMUNITNÁ ORGANIZÁTORKA KOMUNITNÁ ORGANIZÁTORKA

Jolana Nátherova

e-Mail: jolka@cko.sk
Tel: +421 918 588 325

Veronika Střelcová - Koordinátorka ExchangeKoordinátorka Exchange

Veronika Střelcová

e-Mail: veronika@cko.sk
Tel: +421 908 278 622

PARTNERI


KONTAKT