Detail projektu

Date
25. februára 2016
Donor
Mesto Zvolen
Kľúčové slová
Komunitné organizovanie, Komunitné centrum

Popis projektu

Občianske centrum OKO

Mesto Zvolen
2014 – súčasnosť

Projekt sídliskového občianskeho centra je pilotným a zároveň jediným projektom takéhoto druhu vo Zvolene. Jeho komunitno-občiansky charakter z neho robí unikátne miesto, kde ľudia rozvíjajú svoju občianskosť a zároveň podporujú rozvoj svojej komunity, spoznávajú ju, stretávajú sa s ostatnými občanmi a prinášajú na sídlisko revitalizujúci duch občianskeho rastu miesta, kde žijú.

Projekt sa vo svojich začiatkoch opieral o podporu komunity a občanov žijúcich na sídlisku Zvolen – Západ pomocou terénnej práce OI Zvolen – Západ, ktorá dlhodobo monitoruje potreby Západniarov. Z prieskumu vzišla potreba vytvoriť miesto pre občanov, ktoré by slúžilo na uspokojenie sociálno-spoločenského centra pre každého.

Takýmto spôsobom sa v rokoch 2014 – 2015, za podpory Mesta Zvolen, postupne vyprofilovalo z Občianskeho centra OKO priestor, kam sa ľudia naučili chodiť na pravidelné vzdelávacie, osvetové, či pohybové aktivity, ale aj nepravidelné a tzv. AD HOC akcie ako tematické stretnutia, celodenné workshopy a pohybové aktivity, prednášky, koncerty, posedenia, oslavy, konferencie, tréningy a pod.

Mesto tak podporou tohto projektu pomohlo dotvoriť priestor, ktorý zásadne ovplyvňuje dianie na sídlisku a svojimi aktivitami a pôsobnosťou presahuje svoju lokálnu činnosť na celomestskú a regionálnu. Zároveň sa zvyšuje kredit mesta ako spoľahlivého partnera, ktorý chce investovať do komunitného sektora a pomoci svojim občanom v seba rozvoji. Mesto Zvolen sa tak stáva modernou a inšpirujúcou samosprávou, ktorá preberá príklady dobrej praxe zo zahraničia a ďalej motivuje iné, slovenské mestá.