História

História

História

História

História
História

HISTÓRIA

Centrum komunitného organizovania je nezisková organizácia ktorá úspešne realizuje svoje programy od roku 1999.

Korene CKO sa však vracajú späť,o tri roky skôr, do roku 1996, kedy začalo svoju činnosť vďaka finančnej podpore vlády Spojených Štátov Amerických v rámci programu s názvom Národný Demokatický Inštitút.

V roku 2002 sa po registrácii zmenilo meno organizácie z pôvodného Občania v Akcii na Centrum komunitného organizovnaia. V tom čase CKO odovzdala polovicu svojho pôvodného mena členskej organizácii Občania v Akcii.

V roku 2005 sa uskutočnila ďalšia významná zmena, keď sa organizácia opäť rozdelila a tým sa vytvorila nová organizácia – Centrum komunitného rozvoja, ktorá v súčasnosti sídli v Nitre.

Od roku 2012 je CKO partnerom amerického výmenného programu, ktorý napomáha začínajúcim organizátorom na Slovensku získať bohaté skúsenosti z USA počas šesťtýždňovej stáže.

V roku 2014 až 2016 naberajú aktivity CKO nový smer. Na jednej strane komunitné organizovanie vo Zvolene vyúsťuje do otvorenia vôbec prvého občianskeho centra vo Zvolene, ktorého správcom je nezisková organizácia, na druhej strane sa v Banskej Bystrici vytvára platforma Nie v našom meste, ktorá zoskupuje široké spektrum známych osobností z Banskej Bystrice a spoločne bojuje proti extrémizmu a prejavom násilia na menšinách. Zároveň sa v časti Sásová začína pracovať s Rómskou komunitou a s predstavou spájania majoritnej a menšinovej komunity.

2017 sa stáva pre CKO znovu prelomový. Otvára sa vo veľkom program komunitného organizovania, kedy sa v rámci otvorenej výzvy podporujú komunity v Jelšave, Bzovíku, Dobrej Nive a v Banskej Štiavnici. Zároveň však CKO koordinuje občiansku kampaň #spolujenasviac a pomáha poraziť v extrémizmus v regióne. Taktiež sa otvára nový, vzdelávací program Školy za demokraciu, ktorý sa celoročne venuje ľudskoprávnym témam v 15 vybraných školách v regióne.

NOVINKY

BLOGY