Blog Školy za demokraciu

[Školy za demokraciu] Ktorí kandidáti na župana
BBSK naozaj vnímajú vzdelávanie ako prioritu?

Chcete pomôcť v rozhodovaní o tom, ktorý kandidát na župana Banskobystrického samosprávneho kraja je pre kraj tá najlepšia voľba a zároveň vnímate vzdelávanie ako prioritu? V Centre komunitného organizovania (CKO) chápeme kraj ako dôležitú inštitúciu pre rozvoj potenciálu mladých ľudí, keďže je zriaďovateľom takmer všetkých stredných škôl. Pozreli sme sa teda na to, ako jednotliví kandidáti na župana reflektujú vo svojich programoch vzdelávanie.

Školy za demokraciu

[Me and Your Stories] Rozprávanie,
počúvanie, prerozprávanie a vzájomné porozumenie..

..príbehom by sa malo v školách stať každodenným cvičením. Členovia školských tried o sebe často veľa nevedia. Keď spolužiaci po rokoch navštevovali rovnakú triedu, často veľa nevedia o rodinách, záujmoch, snoch alebo potrebách, hrdinoch, kultúre alebo svetonázore svojich spolužiakov. Nepoznanie sa navzájom je zdrojom nedorozumení a predsudkov.