Ondrej Druga Blog Komunitné organizovanie

Cementárenská cesta v Banskej Bystrici: od
robotníckych ubytovní k nevysporiadaným pozemkom

Rómska komunita na Cementárenskej ceste v Banskej Bystrici je počtom obyvateľov najväčšou rómskych komunít na území krajského mesta. Mnohí obyvatelia ju možno ani neregistrujú, keďže nie je viditeľná zo žiadneho frekventovaného dopravného ťahu. Pre iných obyvateľov mesta je zase naopak zdrojom frustrácie a hnevu. V tomto blogu sme sa venovali tomu, ako vznikla táto komunita aj jej najväčšie problémy.

Blog Komunitné organizovanie

Čo sľubujú parlamentné strany
ohľadom nájomného bývania?

Téma bývania začala v posledných mesiacoch výraznejšie rezonovať aj medzi inými celoslovenskými témami. Viaceré strany pred voľbami reagovali na zvyšovanie úrokových sadzieb hypoték. My sme sa rozhodli pozrieť na to, aké konkrétne opatrenia na zlepšenie dostupnosti bývania majú vo svojich programoch strany, ktoré sa dostali do parlamentu. Uvádzame ich poradí, v akom skončili vo voľbách do NR SR 30. septembra 2023.

Ondrej Druga Blog Komunitné organizovanie

Ako sa žilo a žije
Rómom v najkrajšom meste Slovenska?

Banská Štiavnica je mnohými považovaná za najkrajšie slovenské mesto. Už od 90-tych rokov ho navštevuje množstvo domácich aj zahraničných turistov, v posledných rokoch tu výraznú časť domov a bytov kupujú bohatí ľudia, väčšinou z Bratislavy. Významné miesto Banskej Štiavnice v očiach slovenskej verejnosti potvrdil nedávny požiar v historickom centre, ktorý vyvolal silné reakcie. My sme sa pozreli na inú stránku tohto mesta, ktorú si počas potuliek malebným centrom nevšimnete - životné podmienky miestnych Rómov v minulosti a dnes.

Ondrej Druga Blog Komunitné organizovanie

Diskriminácia v
bývaní

V tomto blogu prejdeme od témy bývania do ďalšej veľkej témy, ktorú budeme v rámci nášho projektu riešiť - do témy diskriminácie. Zvolenie tejto premosťovacej témy je potrebné, pretože v takmer všetkých mestách a obciach, v ktorých žijú naše “projektové” komunity, patrí diskriminácia v bývaní medzi ich najvýraznejšie problémy, ktoré im bránia v ďalšej inklúzii.