Neprehliadnite naše

Blogy & Novinky

Ondrej Druga Blog Komunitné organizovanie

Ako sa žilo a žije
Rómom v najkrajšom meste Slovenska?

Banská Štiavnica je mnohými považovaná za najkrajšie slovenské mesto. Už od 90-tych rokov ho navštevuje množstvo domácich aj zahraničných turistov, v posledných rokoch tu výraznú časť domov a bytov kupujú bohatí ľudia, väčšinou z Bratislavy. Významné miesto Banskej Štiavnice v očiach slovenskej verejnosti potvrdil nedávny požiar v historickom centre, ktorý vyvolal silné reakcie. My sme sa pozreli na inú stránku tohto mesta, ktorú si počas potuliek malebným centrom nevšimnete - životné podmienky miestnych Rómov v minulosti a dnes.

Ondrej Druga Blog Komunitné organizovanie

Diskriminácia v
bývaní

V tomto blogu prejdeme od témy bývania do ďalšej veľkej témy, ktorú budeme v rámci nášho projektu riešiť - do témy diskriminácie. Zvolenie tejto premosťovacej témy je potrebné, pretože v takmer všetkých mestách a obciach, v ktorých žijú naše “projektové” komunity, patrí diskriminácia v bývaní medzi ich najvýraznejšie problémy, ktoré im bránia v ďalšej inklúzii.