Druhý tréning pre pokročilých komunitných organizátorov je za nami. Tentokrát sa ho koordinačne a organizačne zhostili naši bulharskí partneri v Sofii od 18. do 22. januára. Naši partneri hostili spolu 14 profesionálov zo Slovenska, Poľska, Maďarska a Bulgarska.

Tentokrát bol tréning zameraný na tieto hlavné témy:

  • ako vyzerá skupinová dynamika a dôležitosť krízy a konfliktov v tomto procese
  •  aké typické úlohy môžeme vidieť v skupinách a ako ovplyvňujú vývoj skupiny
  • ako používať konkrétne nástroje na uľahčenie riešenia konfliktov
  • spôsoby zásahu v kritických situáciách dynamiky skupiny: dosiahnutie dohody, riešenie konfliktov, konfrontácia…

Pre tento sme mali znovu vynikajúce trénerské obsadenie v dvojici Bálint Vojtonovszki ako hlavný tréner a Kajo Zbořil, ktorý si zopakoval svoju úlohu spolutrénera – veľké poďakovanie obom!

A, samozrejme, veľká vďaka aj našim bulharským partnerom za to, že sa postarali o účastníkov a účastníčky tréningu počas piatich dní.

Tento tréning bol v poradí druhý z troch tréningov pre pokročilých organizátorov a bude ukončený tréningom v Maďarsku (apríl 2018).

Všetky informácie nájdete aj na hlavnej stránke projektu:

www.ecos-project.eu