Do Banskej Bystrice zavíta od 20.2.2018 delegácia z USA.

 Sú nimi mentori a mentorky , ktorí/é v rámci programu Professional Fellows hosťujú stážitov a stážistky zo Slovenska vo svojich komunitných organizáciách v USA. V rámci tohto programu na odbornú stáž už vycestovalo aj niekoľko osobností z Banskej Bystrice.

Professional Fellows Program (PFP) alebo Program odbornej výmeny pod názvom Trvalo udržateľná participácie je medzinárodný výmenný program, ktorý na Slovensku koordinuje občianske združenie Centrum komunitného organizovania. Od roku 2012 vyberá profesionálov a profesionálky, čo robia komunitnú či sociálnu prácu, aby sa naučili komunitnému organizovaniu. Z 39 absolventov a absolventiek po celom Slovensku pôsobí niekoľko práve v Banskej Bystrici.

Miroslav Šimkovič je v koordinačnej rade participatívneho rozpočtu mesta. Programu sa zúčastnila aj Monika Štesková, zakladateľka Agentúry pre rozvoj Gemera či Soňa Koreňová, ktorá momentálne pôsobí v Bratislave kde vedie občianske združenie, ktoré ponúka mentoring žiakom stretných škôl zo znevýhodnených komunít a zároveň má v Teach for Slovakia na starosti projekt s názvom Futures, cieľom ktorého je systematicky pripravovať žiakov ôsmeho a deviateho ročníka na štúdium na stredných školách. V roku 2013 sa stal úspešným absolventom programu Maroš Chmelík, súčasný riaditeľ Centra komunitného organizovania aj Martin Klus, ktorý je okrem iného aj poslancom nášho mesta. Účasť na programe hodnotí ako mimoriadne pozitívnou skúsenosťou aj z hľadiska aktuálnych politických aktivít Každý z týchto aktívnych mladých ludí zažil stáž v inej organizácii v Spojených štátoch. Svoj pobyt hodnotia ako prínos vo svojom profesijnom rozvoji ale aj osobnostnom raste. „Stáž mi dala veľmi veľa z pohľadu práce s komunitou – či už je to v rámci mojej práce s mladými ľuďmi, kde je vždy potrebné dbať na individuálny prístup, hľadať vnútorný záujem členov komunity, identifikovať lídrov a motivovať k zapájaniu sa do verejného diania a riešenia problémov, ktoré si sami identifikujú, a takisto i v osobných projektoch pri práci s komunitou sídliska,“ hovorí Dana Trombitášovám ktorá prináša bezodpadovú zmenu aj do našich komunít. V Komunitnom centre Sásová momentálne prebieha séria workshopov pod jej vedením na tému trvalo udržateľného žitia.

Súčasťou výmenného programu je aj návšteva mentora či mentorky z prijímajúcej organizácie v USA na Slovensku. Jedným z návštevníkov je Michael Tierney. Jeho organizácia Step by Step pred niekoľkými rokmi prijala na stáž Jolanu Nátherovú, zakladateľku neziskovej organizácie Nádej deťom, ktorá je okrem iného zriaďovateľom komunitnej škôlky v Banskej Bystrici. Jolana mala možnosť vidieť fungovanie komunitných centier v odľahlých častiach Západnej Virgínie a stretnúť sa s pôvodným obyvateľstvom.

Michael a jeho kolegovia a kolegyne budú mať v Banskej Bystrici zaujímavý program. Jeho súčasťou bude aj informačný seminár o Programe Professional Fellows. V stredu 21. februára od tretej do piatej budú americkí hostia hovoriť nie len o samotnom programe a o tom, čo ponúka, ale aj o svojej práci a komunitnom organizovaní v USA. Infoseminár v Záhrade CNK je otvorený.

Viac o o konkrétnych témach sa dozviete štvrtok, kedy sa v bloku prednášok predstaví Melody Lopez z New York Civic Engagement Table, Wade Rathke z organizácie ACORN International a Jay Gilliam z Human Rights Campaign). Seminár je určený nie len ľudskoprávnym aktivistom a aktivistkám, komunitným a sociálnym pracovníkom a pracovníčkam a komunitným organizátorom/kam ale aj širšiemu publiku, ktoré sa zaujíma o veci verejné. Seminár bude v angličtine, čo je to dobrá príležitosť aj pre študentov a študentky angličtiny.

Mentorky a mentori nezostanú počas svojej týždňovej návštevy len v Banskej Bystrici. Blanca Surgeon povedie jednodňový seminár na tému sociálneho podnikania pre mladých v Bojniciach. Bude to už jej druhá návšteva tohto mesta za posledný rok, keďže jedna zo zakladateliek Coworkingového priestoru o.z. Hajcman, Edita Bednárová, absolvovala stáž u Blanky v Novom Mexiku a aj tam získavala inšpirácie na svoju prácu s mládežou v Prievidzi a okolí. Druhá Blankina stážistka pochádza z Humenného a preto bude mať tentokrát Blakna možnosť vycestovať na východné Slovensko, do Oľšinkova, aby v tejto vzdialenej dedinke neďaleko ukrajinských hraníc pomohla rozprúdiť debatu o udržateľnosti malých obcí na Slovensku.

Záver svojej cesty strávi Blanka, Michael, Wade, Jay a Melody v Bratislave kde sa stretnú so zástupcami Amerického veľvyslanectva na Slovensku, aby pomohli udržiavať dobré vzťahy a informovaním o svojich aktivitách zdôraznili prínos programu pre Slovensko a rozvoj komunitnej činnosti u nás.

 

Hosia a hosťky:

  • Blanca Surgeon (Rural Community Assistance Corporation) Santa Fe, New Mexico
  • Michael Tierney (Step By Step) Charleston, West Virginia
  • Wade Rathke (ACORN International) New Orleans
  • Jim Picchetti (Chicago Coalition for Homeless) Chicago
  • Jay Gilliam (Human Rights Campaign) Washington, D.C
  • Melody Lopez (Citizen Engagement Table) NYCET New York