Project Description

centrum-komunitneho-organizovania-cko-logo-horizontal

Školy za demokraciu – rozvoj, profesionalizácia a advokácia

POPIS PROJEKTU

Projekt s názvom Školy za demokraciu – rozvoj, profesionalizácia a advokácia, podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021, ide za bežnú prevádzku programu Školy za demokraciu, teda sa snaží o ďalšie zefektívnenie a zlepšenie našich vzdelávacích aktivít, ide pritom aj do odľahlejších častí regiónu a má v sebe aj komponent advokácie, teda presadzovania našich poznatkov tak, aby mohli byť ďalej multiplikované aj do ostatných častí Slovenska.

TRVANIE PROJEKTU

15. 08. 2020 – 31. 12. 2022

VÝSTUPY PROJEKTU

Aktivity projektu zahŕňajú:

 • workshopy na ZŠ a SŠ zapojených do programu v trvaní 90 minút/workshop aspoň 1x/mesiac/škola v š.r. 2020/2021 a 2021/2022
 • vstupné a záverečné merania v š.r. 2020/2021 a 2021/2022
 • aktualizácia metodík Školy za demokraciu
 • profesionalizácia vzdelávacích produktov programu
 • vytvorenie a profesionalizácia online stránky a vzdelávacej platformy
 • tréningy pre učiteľov a učiteľky zapojených do programu
 • tréning pre študentov a študentky Pedagogickej fakulty UMB v téme Živé knižnice
 • vyhodnotenie Asociačného experimentu za školský rok 2019/2020 a vydanie hlbšej analýzy jeho výsledkov
 • záverečná konferencia programu a ocenenie aktívnych učiteľov a učiteliek
 • vydanie komparatívnych advokačných analýz
 • vydanie príkladov dobrej praxe vzdelávacích aktivít proti extrémizmu na Slovensku

S FINANČNOU PODPOROU: