Školy za Demokraciu

Školy za Demokraciu

Školy za Demokraciu

Školy za Demokraciu

Školy za Demokraciu
Školy za Demokraciu

ŠKOLY ZA DEMOKRACIU

Program Školy za demokraciu prichádza v období, kedy je naša spoločnosť čoraz viac polarizovaná. Štandardné politické strany zlyhávajú v očiach širokej verejnosti a to efektívne využívajú alternatívne zoskupenia a strany podporujúce občanov k extremizácii a radikalizácii. V dobe, ktorá je rýchla, prináša obrovskú voľnosť v informatizácii aj prostredníctvom sociálnych médií a internetu, je mladý človek od detstva vystavený množstvám rozhodnutí, ktoré si vyžadujú jeho, alebo jej reakcie. Vtedy by sa mal obrátiť na svoje okolie, rodinu, komunitu a školu, ktorá mu má pomôcť v rozhodnutí, aký chce byť človek v dospelosti.

Avšak práve súčasný formálny vzdelávací systém koľkokrát nestíha tieto vlny modernej a rýchlej doby sledovať a aktívne na ne reagovať. Vtedy, ak je to možné, by sa mal obrátiť na partnerov, ktorí nie sú zaťažení zložitými vzdelávacími formálnymi procesmi, ale vedia aktívne hodiť pomocnú ruku škole, záujmovým krúžkom, či univerzitám a doplniť chýbajúce elementy v ponuke. A aj práve pre túto spoločenskú objednávku, ktorú koordinátori a koordinátorky programu Školy za demokraciu cítili, vzniklo úžasné synergické prepájanie formálneho a neformálneho, citlivého a moderného, interaktívneho a efektívneho zoskupenia všetkého dobrého, čo vie vzdelávanie priniesť. Program teda nechce kritizovať tradičné, formálne vzdelávanie a ani ho nahradiť. Účelom je klasické vzdelávanie dopĺňať a vylepšovať o to, čo funguje, v čom sa dá inšpirovať zo zahraničia a čo mladých ľudí baví. Stavia taktiež na hodnotách platformy Nie v našom meste, z ktorého program vzišiel, čo sú tolerancia, demokracia a rešpekt k inakosti, pretože to sú hlavné hodnoty spoločnosti, v ktoré koordinátori a koordinátorky a všetci spolupracovníci a spolupracovníčky, ktoré a ktorí sa podielali na príprave tejto metodiky, veria.

Ako riaditeľ organizácie, ktorá finančne a koordinačne zastrešuje program Školy za demokraciu, je mi nesmiernou cťou, že práve Centrum komunitného organizovania pomáha k vzniku tak dôležitého a v súčasnosti unikátneho programu. Verím, že spoločne s pedagogickou obcou, rodičmi a hlavne mladými ľuďmi, pre ktorých je tento program predurčený, sa spoločne pokúsime zmierniť napätosť v polarizovanej spoločnosti. Program má na to absolútne predpoklady a z mojej pozície sľubujem, že budem maximálne podporovať jeho fungovanie tak, aby školy boli naozaj demokratickejšie, otvorenejšie a tolerantnejšie.

NOVINKY

BLOGY