Domov

Misia
CKO

Centrum komunitného organizovania podporuje aktívnu participáciu občanov na procese verejného rozhodovania. Pomáha občanom formulovať a obhajovať ich prirodzené záujmy a vytvára priestor pre efektívnu spoluprácu medzi občanmi, samosprávou a podnikateľským sektorom s cieľom rozvoja komunít.

Povedané inými slovami, v CKO sa snažíme pomáhať budovať aktívnejšiu, otvorenejšiu, demokratickejšiu a tolerantnejšiu občiansku spoločnosť na Slovensku tým, že podporujeme aktívnu participáciu občanov a občaniek na procese verejného rozhodovania. Pomáhame formulovať a obhajovať ich prirodzené záujmy a zároveň vytvára priestor pre efektívnu spoluprácu medzi občanmi a občiankami, samosprávou a podnikateľským sektorom s cieľom rozvoja komunít so špeciálnym akcentom na vylúčené rómske komunity.

Neprehliadnite naše

Blogy & Novinky

Ondrej Druga Blog Komunitné organizovanie

Cementárenská cesta v Banskej Bystrici: od
robotníckych ubytovní k nevysporiadaným pozemkom

Rómska komunita na Cementárenskej ceste v Banskej Bystrici je počtom obyvateľov najväčšou rómskych komunít na území krajského mesta. Mnohí obyvatelia ju možno ani neregistrujú, keďže nie je viditeľná zo žiadneho frekventovaného dopravného ťahu. Pre iných obyvateľov mesta je zase naopak zdrojom frustrácie a hnevu. V tomto blogu sme sa venovali tomu, ako vznikla táto komunita aj jej najväčšie problémy.

Blog Komunitné organizovanie

Čo sľubujú parlamentné strany
ohľadom nájomného bývania?

Téma bývania začala v posledných mesiacoch výraznejšie rezonovať aj medzi inými celoslovenskými témami. Viaceré strany pred voľbami reagovali na zvyšovanie úrokových sadzieb hypoték. My sme sa rozhodli pozrieť na to, aké konkrétne opatrenia na zlepšenie dostupnosti bývania majú vo svojich programoch strany, ktoré sa dostali do parlamentu. Uvádzame ich poradí, v akom skončili vo voľbách do NR SR 30. septembra 2023.

Ondrej Druga Blog Komunitné organizovanie

Ako sa žilo a žije
Rómom v najkrajšom meste Slovenska?

Banská Štiavnica je mnohými považovaná za najkrajšie slovenské mesto. Už od 90-tych rokov ho navštevuje množstvo domácich aj zahraničných turistov, v posledných rokoch tu výraznú časť domov a bytov kupujú bohatí ľudia, väčšinou z Bratislavy. Významné miesto Banskej Štiavnice v očiach slovenskej verejnosti potvrdil nedávny požiar v historickom centre, ktorý vyvolal silné reakcie. My sme sa pozreli na inú stránku tohto mesta, ktorú si počas potuliek malebným centrom nevšimnete - životné podmienky miestnych Rómov v minulosti a dnes.

Ondrej Druga Blog Komunitné organizovanie

Diskriminácia v
bývaní

V tomto blogu prejdeme od témy bývania do ďalšej veľkej témy, ktorú budeme v rámci nášho projektu riešiť - do témy diskriminácie. Zvolenie tejto premosťovacej témy je potrebné, pretože v takmer všetkých mestách a obciach, v ktorých žijú naše “projektové” komunity, patrí diskriminácia v bývaní medzi ich najvýraznejšie problémy, ktoré im bránia v ďalšej inklúzii.

Nezaradené

2% z dane
aktívnym komunitám

Naša krajina je plná inšpiratívnych, zanietených a dobrých ľudí, ktorí počúvajú, kriticky myslia, majú vízie, a keď je potrebné, tak konajú. V našich komunitách máme práve takýchto ľudí. Spolupráca s nimi posúva naše obce, mestá, náš kraj a naše Slovensko dopredu. Podporte cez nás akčných a aktívnych ľudí svojimi 2% z dane.

Blog Školy za demokraciu

[Školy za demokraciu] Ktorí kandidáti na župana
BBSK naozaj vnímajú vzdelávanie ako prioritu?

Chcete pomôcť v rozhodovaní o tom, ktorý kandidát na župana Banskobystrického samosprávneho kraja je pre kraj tá najlepšia voľba a zároveň vnímate vzdelávanie ako prioritu? V Centre komunitného organizovania (CKO) chápeme kraj ako dôležitú inštitúciu pre rozvoj potenciálu mladých ľudí, keďže je zriaďovateľom takmer všetkých stredných škôl. Pozreli sme sa teda na to, ako jednotliví kandidáti na župana reflektujú vo svojich programoch vzdelávanie.

Školy za demokraciu

[Me and Your Stories] Rozprávanie,
počúvanie, prerozprávanie a vzájomné porozumenie..

..príbehom by sa malo v školách stať každodenným cvičením. Členovia školských tried o sebe často veľa nevedia. Keď spolužiaci po rokoch navštevovali rovnakú triedu, často veľa nevedia o rodinách, záujmoch, snoch alebo potrebách, hrdinoch, kultúre alebo svetonázore svojich spolužiakov. Nepoznanie sa navzájom je zdrojom nedorozumení a predsudkov.

Povedali o nás